Är e cigg farligt och ska man undvika det?

Det finns de som antyder att el-ciggen är lika farliga som traditionella cigg men det är inte sant. Det ska ändå sägas att det finns vissa hälsorisker med el cigg men de är inte i nivå med traditionella cigaretter. Dessutom så är det inte säkert att man ens får i sig ämnen som formaldehyd då man ångar.

Men när man frågar sig frågan, är e cigg farligt? så måste man inse att det finns en del e-cigarett hälsorisker som inte har med själva innehållet att göra. Det är inte att rekommendera att gå från el-cigg till vanliga cigaretter, det är farligt. Det är dock inte vetenskapligt belagt.

cigg

Är e cigg farligt på så vis att man kan bli krasslig av cigaretterna?

Många undrar om el-cigaretterna är farliga, det är inte så konstigt de innehåller ju faktiskt det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Idag finns det inga bevis för att de skulle vara farliga. Däremot så är det många intresseorganisationer som vill få oss att tro att de är farliga. Istället så borde de kanske fokusera på det som är bra med e-cigaretterna.

Det är enkelt att ta reda på fakta om el cigg innan du börjar använda dem. Läs gärna undersökningar om el-cigaretterna men ta reda på hur undersökningarna har gjorts. Vissa el-cigaretter innehåller nikotin andra inte, det är viktigt att komma ihåg detta. Inget beroende finns om man inte använder nikotin.

Något som kan vara intressant att notera är att man har sett i USA att samtidigt som fler unga börja ånga så sjunker antalet rökare av tobakscigaretter i samma åldrar. E-ciggen verkar alltså leda till mindre faktisk rökning. Med en e-cigg får du inte ens i dig en bråkdel av de skadliga ämnena som en vanlig cigarett ger.

Ska jag röka el cigg eller vanliga

inte farligt. Det som är bra med dessa cigaretter är att man inte stör någon annan och man blir inte sjuk av dem. Valet står klart.

Med en e-cigg blir det aldrig fel. El-cigaretten är billigare än tobaksvarianten. Man sparar pengar och mår bättre.